Erkende Curiosa Taxateurs

Voor taxatie van Curiosa bent u bij ons aan het juiste adres!

Taxatie van curiosa

 

Wat doen wij?

Wij zijn gespecialiseerd in de taxatie van uw curiosa. Een erkende taxateur kan u vertellen hoe zeldzaam uw curiosa is, wat het waard is en geeft u in enkele gevallen advies over het onderhoud van uw stukken. U ontvangt van ons een taxatierapport dat door verschillende instanties als geldig wordt erkend.

Onze taxateurs

Bij 'curiosa getaxeerd' werken uitsluitend bevoegde taxateurs. Deze zijn aangesteld op basis van hun kwaliteiten. Zij hebben een rationele en objectieve kijk op uw curiosa. De kennis is verkregen door gespecialiseerde scholing en ervaring. Zij bekijken de curiosa tot in detail, alvorens conclusies aan u te rapporteren. Naast de kennis en ervaring van onze taxateurs, werken wij met een databank van omvang met accurate gegevens. Zo bent u ervan verzekerd dat onze taxateurs nooit een gegeven over het hoofd zien.

De kosten

Uw curiosa wordt volgens een vast bedrag getaxeerd. Dit is noemenswaardig, gezien het feit dat vele taxateurs hun courtage in promilles van het getaxeerde bedrag bepalen. Bij onze werkwijze bent u ervan verzekerd dat wij uw curiosa niet hoger taxeren dan de werkelijke waarde, om zo zelf meer courtage te ontvangen. Onze taxateurs gaan gedegen en eerlijk te werk. Daar zijn beide partijen bij gebaat.

Waarom een taxatierapport?

Een taxatierapport kan u verschillende voordelen bieden:

Verzekeringen
Wilt u uw curiosa verzekeren, dan is het raadzaam dit eerst te laten taxeren. Zo weet u zeker dat u uw curiosa tegen de juiste waarde verzekerd. U bent er van verzekerd dat u niet te veel of te weinig premie betaald. Mocht er schade aan uw curiosa ontstaan, dan krijgt u deze vergoed aan de hand van de verzekerde waarde (op basis van artikel 960, wetboek 7).
        
Artikel 7:960 BW:
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak, tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Verkopen
Wanneer u met het idee speelt uw curiosa te verkopen, krijgt u middels een taxatie een beeld van de prijs die u hiervoor kunt vragen. De taxatie kunt u tevens voorleggen aan potentiële kopers. Zo kunt u bewijzen dat u uw curiosa tegen een redelijke waarde verkoopt.

Boedeltaxatie
Uw curiosa behoort tot uw inboedel. Bij de berekening van de waarde van uw gehele inboedel, dient uw curiosa daarom meegeteld te worden. Uw gehele inboedelwaarde is bijvoorbeeld nodig voor het afsluiten van uw inboedelverzekering of bij de verdeling van goederen na een echtscheiding.

Financiering
Wilt u een financiering aanvragen, dan wordt vaak gevraagd om een onderpand. Vaak hebt u dan een taxatierapport nodig van het artikel dat u als onderpand wenst te gebruiken.

Contra-Expertise
Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw curiosa door een derde? Dan kunt u bij ons een Contra-Expertise aanvragen. Wij taxeren uw curiosa opnieuw.

Taxatie van curiosa aanvragen

Via onze onafhankelijke taxatie aanvraag, kunt u dit direct online regelen.